Kreftpasienter og andre som lever med kreft tett på livet vet at sykdommen ikke tar pauser eller ferie. Selv om man kanskje ikke tenker på kreft hele tiden, så er den der - hele døgnet. Derfor varer Kreftforeningens Stafett for livet i 24 timer. I et helt døgn går eller løper vi til støtte for alle kreftframmede rundt i landet. Stafetten symboliserer kampen en kreftpasient går igjennom og visualiserer at det alltid bør være noen på banen for den som er syk! 

Start en innsamling

Start en innsamling for ditt Stafett for livet-lag, eller start en egen innsamling for deg selv som deltaker. Alle innsamlede midler går til Kreftforeningens formålsarbeid innen forskning, politisk påvirkning, informasjon og helseopplysning, forebygging, internasjonalt arbeid og omsorg til kreftrammede og pårørende. Å gå eller løpe Stafett for livet er enda mer meningsfylt når du samtidig bidrar til å styrke forskningen. 

Del enkelt lenken til din eller lagets egen innsamling og fortell om ditt engasjement for saken. Bruk epost, sosiale medier, lokal presse - alt det du måtte ha tilgjengelig. Bare fantasien setter grenser :) 

  1. Start eller bli med på et Stafett for livet-lag
  2. Start din egen innsamling
  3. Be om støtte fra familie, venner og resten av ditt nettverk. 

 

 Klikk på knappen ovenfor med "Start innsamling" - så er du straks i gang. 

 

Praktisk informasjon om Kreftforeningens Stafett for livet

Finn all informasjon om Stafett for livet, arrangementet, hvordan melder på lag og deltakere med mer på http://stafettforlivet.no

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

Close