VARDESENTERET I BERGEN

Vardesenteret for kreftpasienter og pårørende på Haukeland universitetssjukehus har vært i drift siden 2014. Med stadig flere besøkende er kapasiteten i dagens midlertidige lokaler sprengt. Mangelen på areal gjør at vi ikke når alle de kreftrammede som kan ha nytte av tilbudet som gis.

Vardesenteret er et møtested og et gratis lavterskeltilbud for kreftpasienter, pårørende og etterlatte hvor de kan møte fagpersoner, likepersoner og frivillig vertskap. Med større lokaler blir det bedre plass til å ta imot pasienter som trenger en pause fra sykehushverdagen, og mulighet til å utvikle våre kurs og aktiviteter. Slik kan vi bedre støtte barn, unge, voksne og eldre som møter kreft som pasient, pårørende eller etterlatt. 

Mer enn 100 frivillige og likepersoner utgjør limet på Vardesenteret – som vertskap og samtalepartnere. Du kan delta på tilbud innenfor blant annet mestring, kosthold, rettigheter og fysisk aktivitet, samt møte fagpersoner som familieterapeut, klinisk ernæringsfysiolog og psykologspesialist, i tillegg til kommunens kreftkoordinator. 

 

NÅ SKAL VI BYGGE ET NYTT VARDESENTER

Mangelen på areal gjør at vi ikke når alle de kreftrammede som kan ha nytte av tilbudet som gis ved Vardesenteret. For å gjøre noe med dette og kunne utvikle enda flere relevante tilbud, har Kreftforeningen sammen med Helse Bergen funnet et nytt bygg som vi ønsker å oppgradere og tilpasse til fremtidens behov. Huset ligger i Ibsensgate 118, og trenger omfattende tilpasninger og renovering – både innvendig og utvendig. For å kunne realisere dette og bygge et nytt kreftmestringssenter i Bergen, er vi helt avhengige av ekstern økonomisk støtte. 

Takk for at du ønsker å starte en egen digital innsamling til inntekt for dette. 

 

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

Close